Kendinizden soğutmak için büyü

Sevgilinizi kendinizden soğutmak istiyorsanız eğer; Bismillahirrahmanirrahim Ve fî havsem mea devsem ve berasem Tehasnet bil’ismi aziymi minel ğalet

Sevgilinle mutlu olabilmek için büyü

Bismillahirrahmanirrahim “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Sevgisinden şüphe duyduğunuz sevgiliniz için büyü

Sevgisinden süphe duyduğunuz yeterince sevmediğini düşündüğünüz sevgiliniz için bu büyüyü uygulayabilirsiniz.Bu büyüyü bir perşembe akşamı karanlık bir odada 4 mum yakarak sevgiliniz için … defa ya cin suresini okuyunuz

Eski sevgilinle tekrar barışma yöntemi

Bismillahirrahmanirrahim “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm” Bu duayı … kere okuyunuz.

Gereksiz yere canınızı sıkan insanlardan korunma büyüsü

Bismillahirrahmanirrahim Rabbena efrığ aleyna sabren ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafiriyn bu duayı … kez okuyunuz

Düşmandan kurtulma büyüsü

”Ya Şehidu” müşteri saatinde meşgul olan kişi düşmandan kurtulur dilleri bağlanır

Kalbi sevgiyle dolsun diye büyü

”Ya Vedüd” KAmer saatinde okunan şahsın üzerinde teshiri olur. Kalbi okuyana sevgiyle dolar.

Muhabbeti celb için

Enam 83-88 ayetlerini aşağıdaki yere kadar muhabbeti celp için yazıp sonra kezalike yehdiyallahu muhabbeten fülan ibni diye isimlerini yazsa muhabbetini celp eder . Nusha edip taşımak lazımdır.

Gerçekleşmesini istediğiniz dilek için büyü

Gerçekleşmesini istediğiniz dileğiniz için kehf suresini camiden alınan suya okuyunuz ve bunu içiniz

Kocayı başkalarından uzak tutma büyüsü

”Elkuddus” 174 kere zikreden kişi kocasını kendisine bağlar başkalarından uzak tutar.