Birinin Benden Hoşlanması için Ona Büyü Yapma

Sevgilinizin, yahut eşinizin sizi sürekli düşünmesi, aklından bir an bile olsun çıkmamak için yapılır. Bunun için okunacak bir çok duaları da vardır. Onun aklından olmak ve çıkmamak için okunacak etkili duayı aşağıda olduğu gibidir. Sevgilinin aklında olmak için okunacak bu duayı her gün … defa, … zamanında abderstli olarak yapmalısınız. Kerime’nin Arapça okunuşu şu şekildedir: Bismillahirrahmanirrahim vela havle vela kuvvete …Continue reading →

Gerçek Dil Bağlama Büyüsü Yapan Medyum

Dilenen kişi veya kişilere karşı kendinizi şirin göstermek, onların söylediklerinize razı gelmeleri için olan uygulamalardır. Bu uygulama dil bağlama olarak da bilinir. Etkilidir. Sonucun istediğiniz yönde olması halinde etkisi ömürlüktür. Birde bu yönde dualarla okuma yapabilirsiniz. Kerime şu şekilde okunur: Lâ ilâhe illâ ente, Allahümme estağfiruke lizenbî ve es’elüke rahmeteke, Âllahümme zidnî ilmen, velâ tüziğ kalbî ba’de iz hedeytenî ve …Continue reading →

Kendinizden soğutmak için büyü

Sevgilinizi kendinizden soğutmak istiyorsanız eğer; Bismillahirrahmanirrahim Ve fî havsem mea devsem ve berasem Tehasnet bil’ismi aziymi minel ğalet

Sevgilinle mutlu olabilmek için büyü

Bismillahirrahmanirrahim “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Sevgisinden şüphe duyduğunuz sevgiliniz için büyü

Sevgisinden süphe duyduğunuz yeterince sevmediğini düşündüğünüz sevgiliniz için bu büyüyü uygulayabilirsiniz.Bu büyüyü bir perşembe akşamı karanlık bir odada 4 mum yakarak sevgiliniz için … defa ya cin suresini okuyunuz

Eski sevgilinle tekrar barışma yöntemi

Bismillahirrahmanirrahim “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm” Bu duayı … kere okuyunuz.

Gereksiz yere canınızı sıkan insanlardan korunma büyüsü

Bismillahirrahmanirrahim Rabbena efrığ aleyna sabren ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafiriyn bu duayı … kez okuyunuz

Düşmandan kurtulma büyüsü

”Ya Şehidu” müşteri saatinde meşgul olan kişi düşmandan kurtulur dilleri bağlanır

Kalbi sevgiyle dolsun diye büyü

”Ya Vedüd” KAmer saatinde okunan şahsın üzerinde teshiri olur. Kalbi okuyana sevgiyle dolar.

Muhabbeti celb için

Enam 83-88 ayetlerini aşağıdaki yere kadar muhabbeti celp için yazıp sonra kezalike yehdiyallahu muhabbeten fülan ibni diye isimlerini yazsa muhabbetini celp eder . Nusha edip taşımak lazımdır.